admin

OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA

1. Zawieranie umów z dostawcami usług
2. Naliczanie i rozliczanie opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną
3. Inkasowanie i windykacja należności stanowiących pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej
4. Rozliczanie mediów tj. zużycie zimnej i ciepłej wody, odprowadzenia ścieków, centralnego ogrzewania
5. Wydawanie poświadczeń w zakresie zobowiązań finansowych związanych z własnością lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej
6. Prowadzenie dla nieruchomości wspólnej księgowości finansowej, dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy 
7. Opracowywanie projektów planów gospodarczych 
8. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
9. Przechowywanie i utrzymywanie źródłowych dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

 
You are here: