admin

OBSŁUGA TECHNICZNA

1. Zlecanie i wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego
2. Sporządzanie zestawień potrzeb remontowo-konserwacyjnych 
3. Opracowywanie planów remontowych nieruchomości
4. Koordynowanie przygotowania niezbędnej dokumentacji technicznej robót budowlanych
5. Przeprowadzanie procedur konkursowych na wyłonienie wykonawcy robót
6. Nadzór nad robotami  remontowo-modernizacyjnymi (nadzór wszystkie branże)
7. Sporządzanie projektów uchwał właścicieli lokali na roboty remontowo-modernizacyjne
8. Stała kontrola nad stanem technicznych zarządzanej nieruchomości

 

 
You are here: