OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA

OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA

zawieranie umów z dostawcami usług, naliczanie i rozliczanie opłat z tytułu kosztów zarządu...

ZOBACZ
OBSŁUGA TECHNICZNA

Zlecanie i wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego nieruchomości i urządzeń...

ZOBACZ
USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH

zamiatanie i mycie podłóg, schodów i podestów, zamiatanie korytarzy piwnicznych, mycie okien...

ZOBACZ

1. Zawieranie umów z dostawcami usług
2. Naliczanie i rozliczanie opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną
3. Inkasowanie i windykacja należności stanowiących pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej
4. Rozliczanie mediów tj. zużycie zimnej i ciepłej wody, odprowadzenia ścieków, centralnego ogrzewania
5. Wydawanie poświadczeń w zakresie zobowiązań finansowych związanych z własnością lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej
6. Prowadzenie dla nieruchomości wspólnej księgowości finansowej, dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy
7. Opracowywanie projektów planów gospodarczych
8. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
9. Przechowywanie i utrzymywanie źródłowych dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami