OBSŁUGA TECHNICZNA

OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA

zawieranie umów z dostawcami usług, naliczanie i rozliczanie opłat z tytułu kosztów zarządu...

ZOBACZ
OBSŁUGA TECHNICZNA

Zlecanie i wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego nieruchomości i urządzeń...

ZOBACZ
USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH

zamiatanie i mycie podłóg, schodów i podestów, zamiatanie korytarzy piwnicznych, mycie okien...

ZOBACZ

1. Zlecanie i wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego
2. Sporządzanie zestawień potrzeb remontowo-konserwacyjnych
3. Opracowywanie planów remontowych nieruchomości
4. Koordynowanie przygotowania niezbędnej dokumentacji technicznej robót budowlanych
5. Przeprowadzanie procedur konkursowych na wyłonienie wykonawcy robót
6. Nadzór nad robotami remontowo-modernizacyjnymi (nadzór wszystkie branże)
7. Sporządzanie projektów uchwał właścicieli lokali na roboty remontowo-modernizacyjne
8. Stała kontrola nad stanem technicznych zarządzanej nieruchomości