USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH

OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA

zawieranie umów z dostawcami usług, naliczanie i rozliczanie opłat z tytułu kosztów zarządu...

ZOBACZ
OBSŁUGA TECHNICZNA

Zlecanie i wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego nieruchomości i urządzeń...

ZOBACZ
USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH

zamiatanie i mycie podłóg, schodów i podestów, zamiatanie korytarzy piwnicznych, mycie okien...

ZOBACZ

1. Zamiatanie i mycie podłóg, schodów i podestów
2. Zamiatanie korytarzy piwnicznych
3. Mycie okien
4. Mycie parapetów na bieżąco
5. Likwidacja pajęczyn na klatce schodowej
6. Czyszczenie opraw oświetleniowych i skrzynek
7. Mycie szyb i gablot ogłoszeniowych
8. Mycie i czyszczenie innych elementów w obrębie klatki schodowej jak:
drzwi wejściowe, drzwi wejściowe do piwnicy, kontaktów, skrzynek na listy w miarę potrzeb