Telefony alarmowe

POGOTOWIE ELEKTRYCZNE 991
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE 994
POGOTOWIE GAZOWE 992
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ POŻARNA 998
POLICJA 997
STRAŻ MIEJSKA 986
NUMER ALARMOWY 112

POGOTOWIE TECHNICZNE
DO GODZ. 22.00
(58) 346 67 59